top of page

Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

JAP DIDACTICS, com a Responsable del Tractament, l'informa que, segons el que es disposa ho Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i a la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem la seva dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat. En aquesta Política de Privacitat expliquem com recollim les seves dades personals i perquè els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals. Aquesta Política s'aplica al tractament de les seves dades personals recollides per l'empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d'aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. CONTACTE

Denominació social: XAVIER MARTÍ BROSSA

Nom comercial: JAP DIDACTICS

CIF: 33908605-G

Domicili: C/JOSEP BRUGUERA, 15, 08208 SABADELL BCN

e-mail: info@japdidactics.com

3. PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos en oferir els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

Legalitat: Només recopilarem les seves dades personals amb fins específics, explícits i legítims.

Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò que es estrictament rellevant i necessari per als fins pels quals s’han recopilat.

Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats y només segons els seus desitjos.

 

Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.

Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no pateixin danys, tals com la divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental o alteració, i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.

Accés y Rectificació: Disposem de mitjans per a què accedeixi o rectifiqui les seves dades quan consideri oportú.

 

Conservació: Conservem les seves dades personals de forma legal i apropiada i només mentre sigui necessari per als fins per als quals s’han recopilat.

Transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades vagin a ser transferides fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.

Tercers: L'accés i transferència de dades personals a tercers es duran a terme d'acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

Màrqueting Directe i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de galetes.

Sempre que sol·licitem les seves Dades personals, l'informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.

Enviament de comunicacions.

5. LEGITIMITAT

D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

Ens ha donat el seu consentiment a l'efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Per requeriment legal.

Per l’existència d’un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l'enviament d'informació comercial bé per subscripció a nostra newsletter o per la seva condició de client.

Per si és necessària per a la prestació d'algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades JAP DIDACTICS per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d'Encarregats del Tractament. L'empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

7. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l'Article 15.1 del RGPD.

Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d'acord amb l'Article 16 del RGPD.

Suprimir les seves dades personals d'acord amb l'Article 17 del RGPD.

Limitar el tractament de les seves dades personals d'acord amb l'Article 18 del RGPD.

Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d'acord amb l'Article 20 del RGPD.

Oposar-se al tractament de les seves dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada rrhh.

 

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a info@japdidactics.com

També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent (www.aepd.es/es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

8. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l'empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocorri, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.

bottom of page